Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Kolbuszowskim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty
edukacyjnej szkół do końca sierpnia 2023 roku.

DOFINANSOWANE PROJEKTU Z UE:

1 588 537,39 ZŁ

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA RP: 93430,13  ZŁ

LINK DO STRONY: WWW.MAPADOTACJI.GOV.PL

POWIAT KOLBUSZOWSKI
STAWIA NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE