Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Kierownik projektu: Jacek Sitko, tel. 664 498 899

ul. 11-go Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa

strona internetowa: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/
e-mail: info@zawodowakolbuszowa.pl

Placówki objęte wsparciem:

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej,

im. Bohaterów Września 1939 r.

Koordynator szkolny w ZST: Robert Serafin

ul. Janka Bytnara 2
36-100 Kolbuszowa

tel.: 17 2271-632
strona internetowa: http://www.zstkolbuszowa.pl/
e-mail: zstkolbuszowa@op.pl

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

Koordynator szkolny w ZSAE: Iwona Pogoda

Werynia 501

36-100 Kolbuszowa

tel.: 17 2271-441 lub 17 2271-332
strona internetowa: https://www.zswerynia.pl
e-mail: zswerynia@zswerynia.pl