Rozpoczęcie realizacji projektu

Powiat Kolbuszowski, organ prowadzący Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni z dniem 1 sierpnia 2021 roku rozpoczął realizację projektu pn.: „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” na podstawie umowy zawartej dnia 29 kwietnia br. z Województwem Podkarpackiem – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt realizowany jest w ramach  Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się TUTAJ